DeutschEnglish

Super Surf winnaar Duits-Nederlandse Prijs voor de Economie 2019

Finalisten 2019 vlnr vertegenwoordigers van Swapfiets, Super Surf en Sennder.

Dit grensoverschrijdende project dat de massaproductie van waterstof-brandstofcellen mogelijk maakt, heeft 35 andere kandidaten voor de prijs achter zich gelaten. De onderscheiding werd dit jaar voor de twaalfde keer door de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) uitgereikt.

“De mobiliteit van de toekomst is weer een interessante oplossing rijker”, aldus DNHK directeur Günter Gülker over het winnende concept. “Super Surf is een perfect voorbeeld van wat onze beide landen kunnen als de krachten gebundeld worden.” Brandstofcellen vormen een van de belangrijkste technologieën om personen- en vrachtverkeer emissievrij te maken, zo constateert de jury. Het probleem tot nu toe was dat de cellen niet in grote hoeveelheden konden worden geproduceerd. Het ontbrak aan een betrouwbare kwaliteitscontrole voor de uiterst gevoelige componenten.

Start-up voor productie bussen op waterstof
De zes Duitse en Nederlandse bedrijven die achter Super Surf staan, hebben samen een oplossing voor dit probleem gevonden. Met behulp van twee projectpartners exploiteren ze nu optische 2D- en 3D-meetsystemen, waarmee fabrikanten van brandstofcellen een gelijkblijvende kwaliteit kunnen garanderen. Maar dat is nog niet alles. “Uit het project ontstaat op dit moment een Duits-Nederlandse start-up die bussen op brandstofcellen voor het openbaar vervoer zal gaan maken”, vertelt Susanne Schreier van projectleider ADREM GmbH. “We zijn ontzettend blij dat onze samenwerking nu ook nog bekroond is met de Duits-Nederlandse Prijs voor de Economie. Dit zal ons meer bekendheid in beide landen opleveren.”

Super Surf bestaat uit Demcon (Focal) BV (Enschede), Hymove BV (Arnhem), NanoFocus AG (Oberhausen, D), Nedstack BV (Arnhem), ZBT – Zentrum für BrennstoffzellenTechnik (Duisburg, D) en projectleider ADREM GmbH (Oldenburg, D) en is een van de in totaal elf innovatieprojecten binnen het INTERREG VA-project “ROCKET”, dat grensoverschrijdende samenwerking in het Duits-Nederlandse grensgebied op het gebied van sleuteltechnologieën bevordert.

ROCKET
Het project is onderdeel van het grotere grensoverschrijdende innovatieprogramma ROCKET (Regional Collaborations on Key Enalbing Technologies). Binnen dit programma worden vanuit een Nederlands-Duitse samenwerking ontwikkelingen gestimuleerd in zogenaamde sleuteltechnologieën zoals nanotechnologie en fotonica, om tot oplossingen te komen voor de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Binnen ROCKET zijn elf innovatieprojecten uitgevoerd (waaronder SuperSurf) en zes haalbaarheidsstudies.

Het programma wordt uitgevoerd onder de coördinatie van Oost NL en in samenwerking met de partners innos Sperlich, NMWP.NRW, Novel-T en BC Semi NL. Dit project wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland financieel ondersteund door de Europese Unie, de provincies Overijssel en Gelderland, MB Niedersachsen, en MWIDE NRW.

Als vervolg op ROCKET is ROCKET Reloaded gestart. Nieuwe ideeën voor innovatieprojecten kunnen nog tot 15 november 2019 worden ingediend, waarna een selectieprocedure plaatsvindt. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op www.rocket-innovations.eu.

Cluster NMWP.NRW

Der Landescluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW handelt im öffentlichen Auftrag mit Sitz in Düsseldorf und entstand 2009 im Rahmen der Exzellenzinitiative der nordrhein-westfälischen Landesregierung zur Stärkung der Position NRWs in den Bereichen...more...